Home>Agroprodmash 2018

Agroprodmash 2018. Visit our booth 23E92

In English language:

Project short review: Agroprodmash 2018

Aim: The main goal is to grow the contact network because there is always a demand to change machines and increase the factory productivity. We will increase our customer base and we can hold them up to date. Secondly, we will present our machines and our customers will see that we are a real working company, not a reseller or an unknown person. This will enhances trust in our company and competitiveness. Thirdly, we plan to increase the sales of food products twice in next  6 months, and the trade fair is the right place.

Fond name: Euroopean Regional Development Fond

Amount of support: 3 023,84 EUR

Eesti keeles\ In Estonian language:

Projekti lühikirjeldus: Agroprodmash 2018

Eesmärk: Põhieesmärk on kasvada kontaktvõrgustiku, kuna alati on vaja midagi juurda osta ja tehased suurendavad. Me suurendame oma klienti baasi ja saame nendega hoida käe pulsi peal.Teiseks me presenteerime omad masinad ja kliendid näevad et me oleme reaalne töötav ettevõtte mitte vahendaja või tundmatu inimene. See tõstab meie usalduväärtuse ja konkurentsvõime.
Kolmaks meil on plaanis suureneda toidumasinate müüki kaks korda 6 kuu jooksul ja mess on selleks õige koht.

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fondi

Toetuse summa: 3 023,84 EUR